Antena Digital Exterior Para TV
R$0,00

Antena Digital Exterior Para TV
Marca Voltech - Modelo ANAE
Banda VHF UHF FM
Frecuencia VHF 174Mhz - 230Mhz UHF 470Mhz - 862Mhz FM 87Mhz - 108Mhz